Jaarvergadering 14 maart

Op dinsdag 14 maart jongstleden, hebben we onze jaarlijkse Algemene  Ledenvergadering gehouden. Sinds 1964, de oprichting was dit de 58e keer. Tijdens de bijeenkomst hebben we maar liefst 11 jubilarissen in het zonnetje gezet.

EHBO Nederweert

Dirk IJzendoorn en Marion Heijnen ontvingen de zilveren bondsonderscheiding en Edwin Keersmaekers ontving de gouden bondsonderscheiding. Daarnaast ontvingen 8 leden jaarinsignes, Wim Pustjens voor 10j, Jan Hoeben 20j, Marjam Wijnen en Marion Heijnen voor 25j, Edwin Keermaekers en Annie Pols voor 30j, Erwin Kropman voor 35j en Gerard Hoeben 45j lidmaatschap. Naast het uitreiken van de jaarinsignes en onderscheidingen ontvingen 3 cursisten hun EHBO diploma. 1 geslaagde cursist was niet aanwezig.

Bestuursleden
Maar liefst 85% van de leden was aanwezig tijdens de jaarvergadering. Maar het was ook een belangrijke vergadering. Drie van de vier bestuursleden traden af. Gelukkig stelden zij zich allen herkiesbaar, op een na. Ton van den Heurik, coördinator van de evenementen en tevens verbandmeester stelde zich niet herkiesbaar. Gelukkig werd een deel van de werkzaamheden meteen al door Wilhelmien van de Heuvel opgepakt. Daarnaast trad Bart Kessels toe tot het bestuur als aspirant lid. Er is nog een ander punt van zorg als het over de personele bezetting gaat. Er is dringend behoefte aan Lotusslachtoffers. Dit zijn mensen die gegrimeerd ongevallen uitbeelden. De opleiding wordt volledig door de vereniging vergoed.

Het afgelopen jaar is de Limburgse bond opgeheven, waardoor Nederweert en andere Limburgse verenigingen zich moest aansluiten bij een andere bond. De meesten stapten over naar de Nationale Bond zo ook wij.

Automatisering
Vanwege het feit dat de website en ledenportal niet meer onderhouden werden, moest er gezocht worden naar nieuwe automatisering. Sinds december is er een nieuwe website en een online ledenportaal, te bereiken via de ledenlogin op onze website leden login